Shareit.bg приветства повторната употреба, препубликуването и разпространението на съдържание, публикувано на нашия сайт.

Подкрепяме споделянето на наши авторски публикации под каквато и да е форма, стига да бъдат изпълнени изискванията описани по-долу.

Продажбата на съдържание на ShareIt.bg е абсолютно забранена.

Когато използвате съдържание на Shareit.bg в цялост и дори и в части, изискваме да ни отбележите с:

  • Линк, поставен преди текста на статията и водещ до www.shareit.bg,

За повече информация се свържете с info@shareit.bg

Съдържание на трети страни

Някои от продуктите на shareit.bg използват съдържание, създадено от отделни фотографи и/или външни партньори. Преди да използвате продукти на shareit.bg със съдържание от трети страни, трябва да получите разрешение не само от shareit.bg, но и от собственика на правата на съдържанието на трети страни.