in

С 28 млн.евро финансират реконструкцията на улици и храмове по селската програма

--Твоята реклама тук--

28 млн. евро ще отидат за финансирането на по-голям брой проектни предложения по четири подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това предвиждат проекти на заповеди, с които се увеличават бюджетите по въпросните мерки. Те са публикувани за обществено обсъждане за срок от 7 дни на сайта на земеделското ведомство.

С 3,6 млн. евро се увеличава бюджетът на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Благодарение на тях още 17 общини ще имат възможност да реконструират уличната мрежа по ПРСР 2014-2020 г. По този начин ще се финансират повече проекти, чиято реализация ще се подобри достъпът на населението в селските райони до основни публични услуги.

Осигуряват се и 20,8 млн. евро, с които ще се одобрят над 90 проектни предложения по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от Програмата. Те са подадени от местни поделения на вероизповеданията за реконструкция на храмове и църкви, в които се съхранява и опазва националното културно-духовно наследство на страната.

--Твоята реклама тук--

Със допълнителни средства в размер на около 4 млн. евро ще бъдат финансирани и проекти, подадени от общини, държавни горски предприятия и юридически лица, стопанисващи и управляващи горски територии по подмерки 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ и 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“.

--Твоята реклама тук--

Новините такива, каквито са!

--Твоята реклама тук--

Какво мислите?

0 гласа
Upvote Downvote

--Твоята реклама тук--

Вашият коментар

Avatar

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

--Твоята реклама тук--

Още по-дълъг и още по-тежък локдаун в Германия?

Още по-дълъг и още по-тежък локдаун в Германия?

Инициатива на ФАКТИ: Гласът на българите в чужбина (част 11)

Инициатива на ФАКТИ: Гласът на българите в чужбина (част 11)