in

Самонаети издават е-фактури без БУЛСТАТ, пращат документи по имейл

--Твоята реклама тук--

Самонаети и работещи на свободна практика издават фактури за своите клиенти без БУЛСТАТ или регистрация в Търговския регистър. Това е възможно чрез различни сайтове в интернет пространството, които предлагат тази услуга срещу минимална такса, пише „Монитор”.

Изискванията към фактурата и нейното съдържание са регламентирани в Закона за счетоводството, както и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Затова и всяко данъчно задължено лице е задължено да издава фактура за извършена

или при получаване на авансово плащане. Документът се издава най-малко в два екземпляра – по един за всяка страна, а оригиналът се предоставя на клиента. Част от задължителните реквизити на фактурата са данни за получател като град, улица, единен идентификационен код (ЕИК), материалноотговорно лице (МОЛ), банка, както и нейният BIC код. Разбира се, посочват се и данни за доставчик, наименование на предоставените стоки, количество, мярка, единична цена и крайна стойност. Най-отдолу се посочва

--Твоята реклама тук--

и съответно начисленото ДДС към нея. Посочва се и начинът на плащане – в брой или с наложен платеж по сметка. При вписаните в регистър БУЛСТАТ се записва ЕИК, докато едноличните търговци се идентифицират чрез единен граждански номер (ЕГН) и чрез ЕИК, определен по реда на Закона за Търговския регистър. Физическите лица, които нямат регистрация в Търговския регистър, съответно нямат ЕИК, могат да посочат само ЕГН.

--Твоята реклама тук--

В случай че е необходим ЕИК, а фрийлансърът не желае да се регистрира в Търговския регистър, то той отново може да издаде документа, но онлайн. Процедурата става бързо – първо се попълва имейл, предпочитан от нас език за комуникация, както и дали поръчката е изпълнена, или се започва работа по нея. Въз основа на информацията

След като той плати, парите се изпращат на фрийлансъра. Друго удобство е, че можем да проверим какъв налог дължим, както и каква такса ще заплатим. Ако фрийланс договорът ни е на стойност 200 лв., то дължимата от нас такса е 8.91 лв., съответно ще приберем малко над 191 лв. В сайта се посочват и допълнителни такси като такива за паричен превод, за изпращане на документи по пощата и пр.

Новините такива, каквито са!

--Твоята реклама тук--

--Твоята реклама тук--

Какво мислите?

--Твоята реклама тук--

Comments

Вашият коментар

Avatar

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

    --Твоята реклама тук--

    Католическата църква в България: Уважаваме решенията на държавата

    Католическата църква в България: Уважаваме решенията на държавата

    Гърция отваря моловете и търговските обекти

    Гърция отваря моловете и търговските обекти